Før du køber

Der er ting, som du skal være opmærksom på, når du vil have en brændeovn eller en pejs.


Hvorfor anskaffe sig en brændeovn, pejs eller pilleovn?

Det er der gode grunde til! Træfyring er den billigste opvarmningsform i henhold til andre energi typer. Der er ofte mellem 40-50% at spare i forhold til eksempelvis olie i et centralvarmeanlæg. Hvor meget, der konkret kan spares, afhænger af dagspriser og brændselstyper.

Brændeovnen er en behagelig og hurtig opvarmningsform, som de fleste mennesker forbinder med hygge og samvær. Derudover er brændeovne i dag ikke blot funktionelle varmekilder. De er i høj grad også designet, så de passer flot ind i de fleste boliger, uansat om der er tale om gamle  villaer, sommerhuse eller parcelhuse.


Regler for opstilling af brændeovne

Alle ovne opstilles i henhold til bygningsreglementet. Ved opstilling i enfamilieshuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lign. Gælder bestemmelserne i småhusereglementet. Det er dig selv, den tekniske rådgiver eller håndværkeren, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Efter den 1/6-2008 skal din brændeovn eller pejseindsats være godkendt med EN 13240. Derfor kan det betale sig at tage Hviids Pejsecenter med på råd.

Ansøgning
Der skal ikke søges om byggetilladelse til installation i de førnævnte boliger. Skal ovnen installeres i etagebyggeri eller 2 familiehuse, skal der ansøges om byggetilladelse hos kommunens tekniske forvaltning inden installationen. Efter installation skal skorstensfejeren kontaktes for godkendelse og for at aftale fejningsterminer.

Afstandskrav
Ved opstilling på brændbart materiale, f.eks. trægulv, skal gulvet være dækket med ubrændbart materiale mindst 30 cm foran fyråbningen og mindst 15 cm til hver side. De individuelle afstandskrav til brændbart materiale er anført på ovnen og i brugsanvisningen. Der er ingen afstandskrav til eksempelvis murværk eller andet ikke brændbart materiale. Der anbefales dog ca. 10 cm af hensyn til varmefordeling, rengøring bag ovn samt rensning af ovn. Tapetet bliver normalt ikke, når det er påsat murværk, regnet som brændbart materiale.


Sådan vedligeholder du din brændeovn

En brændeovn kan skabe varme og glæde i mange år, hvis den behandles rigtigt.

Derfor er det vigtigt, at man sørger for at vedligeholde brændeovnen efter behov.

Alt efter hvor ofte ovnen bruges skal pakningerne i lågen og askeskuffen skiftes efter et til to år for at sikre at ovnen forbliver tæt.

Glasset skal skiftes hvis det revner, eller når det bliver mat. Hvis man vil undgå, at glasset matterer skal man være opmærksom på at fyre efter forskrifterne. Hvis man vil undgå revner i glasset, skal man være opmærksom på at skifte pakningerne omkring glasset jævnligt, så der ikke opstår spændinger i glasset.

Røgvendepladen skal skiftes når den revner, bliver deform eller falder ned.

Ildfaste sten og skamolplader i brændkammeret skal skiftes, når de smuldrer eller af andre årsager ikke længere beskytter brændkammersiderne mod direkte flammer.

Brændeovnen kan males udvendigt med senotherm spraymaling, som de fleste danske ovne er behandlet med. Der må kun benyttes samme overfladebehandling, som fabrikanten har brugt.


Godkendelse af installation

Når din nye brændeovn er tilsluttet, skal installationen godkendes af en skorstensfejer. Han kontrollerer rørføring, afstandskrav, skorstenens tilstand og renseforhold.

Skorstensfejeren skal skrive under på en prøvningsattest, som følger med brændeovnen, når du køber den. Herefter godkendes anlægget, og man kan få en skriftlig skorstensfejerattest.

Ved eksisterende skorstene, der ikke er i brug, er det en god idé at få skorstensfejeren ud på forhånd for at checke skorstenen, hvis den ikke allerede er tilmeldt.

Kontakt din kommune for at få at vide, hvem din lokale skorstensfejer er eller find ham her


Brændeovnsbekendtgørelsen

Du finder bekendtgørelsen via dette link

Picture